อาชีวะช่วยประชาชน


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: อาชีวะช่วยประชาชน

อาชีวะช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและหลังน้ำลด
 
        เครือข่ายอาชีวะจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยจัดกิจกรรม Fix it ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์การเกษตร และรถจักรยานยนต์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพบ้านคุยค้อ หมู่ 6 หมู่ 11 และหมู่ 17 
โพสโดย : รัสมี   วันที่ : 28 ตุลาคม 2565   View : 11
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :