รับมอบสิ่งของจากตำรวจกิจอาสากองสอบสวนกลาง


ออนไลน์ : 4

Gallery :: รับมอบสิ่งของจากตำรวจกิจอาสากองสอบสวนกลาง
ท่านสัมฤทธิ์ นรทีทาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดินดำ รับมอบสิ่งของจากจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง กองปราบปราม
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 64   View : 17