เทศบาลตำบลดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-030-312
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00002
วานนี้ 00012
เดือนนี้ 00226
เดือนก่อน 00421
ปีนี้ 04738
ปีก่อน 06556
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์จัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น - 16 มิ.ย. 2567(ดู 50) 
  ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีการศึกษา 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 174) 
  รายงานของผู้สอบบัญชีทางการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 - 21 ธ.ค. 2566(ดู 435) 
  แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ - 28 ส.ค. 2566(ดู 474) 
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 - 10 ส.ค. 2566(ดู 1029) 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - 11 มิ.ย. 2566(ดู 810) 
  ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ - 19 พ.ค. 2566(ดู 852) 
  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 26 มิ.ย. 2567(ดู 30) 
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ธุรการ งานป้องกัน - 6 มิ.ย. 2567(ดู 67) 
  รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ งานป้องกันฯ - 16 พ.ค. 2567(ดู 120) 
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 12 มี.ค. 2567(ดู 189) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ก.พ. 2567(ดู 366) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 23 ม.ค. 2567(ดู 427) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง - 18 ต.ค. 2566(ดู 553) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์์ 490-57-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-17
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน) จำนวน 1,155 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-15
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-10
  จ้าง ซ่อมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-28
  จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-28
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-28
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-28

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ดู 40)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ดู 35)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประชุมแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ (ดู 61)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ขั้นตอนเข้าใช้งาน e-service (ดู 20)

นโยบายปราบปรามการทุจริต

ประกาศนโยบาย No Gift Policy (ดู 96)

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy (ดู 92)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ไข้หวัดใหญ่ อันตรายที่ป้องกันได้ (ดู 107)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านดินดำ (ดู 1031)

วัดบ้านพยอม (ดู 901)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : [12 มิ.ย. 2567]
  e-plan nacc รอบ 6 เดือน ปี 67 : [11 มิ.ย. 2567]
  e-plan nacc ปี 67 รอบ 6 เดือน : [11 มิ.ย. 2567]
  สถิติการให้บริการ e-service : [11 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 : [30 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : [29 เม.ย. 2567]
  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลดินดำร่วมกับชุมชน : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 2567 : [23 เม.ย. 2567]

        นางประจิน  ปวงสุข  
   นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ 

อัลบั้มภาพกิจกรรม