เทศบาลตำบลดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-030-312
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00001
วานนี้ 00029
เดือนนี้ 00029
เดือนก่อน 01117
ปีนี้ 02013
ปีก่อน 06556
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีการศึกษา 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 7) 
  รายงานของผู้สอบบัญชีทางการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 - 21 ธ.ค. 2566(ดู 261) 
  แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ - 28 ส.ค. 2566(ดู 328) 
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 - 10 ส.ค. 2566(ดู 742) 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - 11 มิ.ย. 2566(ดู 618) 
  ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ - 19 พ.ค. 2566(ดู 585) 
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement e-GP) เทศบาลตำบลดินดำ - 9 ก.พ. 2566(ดู 601) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ก.พ. 2567(ดู 175) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 23 ม.ค. 2567(ดู 260) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง - 18 ต.ค. 2566(ดู 327) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง - 15 ส.ค. 2566(ดู 572) 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 3 มี.ค. 2566(ดู 608) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 15 ก.พ. 2566(ดู 608) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 27 ม.ค. 2566(ดู 662) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-28
  จ้างจ้างซ่อมแซมแพเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-16
  จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 1.30 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 1.30 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานเฉลี่ย กว้าง 1.30 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 82-6786 ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 005 59 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15

ภาพกิจกรรม

ประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหาร ประจำปี 2567 (ดู 8)

การขับเคลื่อนแผนปฎิบัตืการ Re x-ray โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู 258)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

นโยบายปราบปรามการทุจริต

ประกาศ นโยบายคคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลดินดำ (ดู 598)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (ดู 366)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านดินดำ (ดู 804)

วัดบ้านพยอม (ดู 758)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 : [13 ก.พ. 2567]
  รายงานของผู้สอบบัญชีทางการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 : [21 ธ.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 65 : [6 ธ.ค. 2566]
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 : [30 พ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 65 : [6 พ.ย. 2566]
  บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 3 : [30 ต.ค. 2566]
  บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 2 : [16 ต.ค. 2566]
  บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 : [4 ต.ค. 2566]
  บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 : [4 ก.ย. 2566]

        นางประจิน  ปวงสุข  
   นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ 

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร