เทศบาลตำบลดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-030-312
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00001
วานนี้ 00022
เดือนนี้ 00223
เดือนก่อน 00347
ปีนี้ 04314
ปีก่อน 06556
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์จัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น - 16 มิ.ย. 2567(ดู 4) 
  ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีการศึกษา 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 129) 
  รายงานของผู้สอบบัญชีทางการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 - 21 ธ.ค. 2566(ดู 396) 
  แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ - 28 ส.ค. 2566(ดู 444) 
  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 - 10 ส.ค. 2566(ดู 964) 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - 11 มิ.ย. 2566(ดู 758) 
  ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ - 19 พ.ค. 2566(ดู 809) 
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ธุรการ งานป้องกัน - 6 มิ.ย. 2567(ดู 17) 
  รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ งานป้องกันฯ - 16 พ.ค. 2567(ดู 66) 
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 12 มี.ค. 2567(ดู 135) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ก.พ. 2567(ดู 337) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 23 ม.ค. 2567(ดู 395) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง - 18 ต.ค. 2566(ดู 500) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง - 15 ส.ค. 2566(ดู 739) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  จ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายหนองยาว บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 200.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 22.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางไปหนองยาว บริเวณพิกัด UC587917 ถึงพิกัด UC589917 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) เลียบคลองส่งน้ำจากแยกบ้านนาย บัวภา ผ่านสำแดง บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 10 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 200.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 22.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกบ้านนายบัวภา ผ่านสำแดง ถึงนานายปั่น หอมดี บริเวณพิกัด UC585911 ถึงพิกัด UC585905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  ซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม และ คลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-07
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายสถานีสูบน้ำบ้านคุยค้อ หมู่ที่ 17 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 500.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 76.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกสะพานข้ามแม่น้ำชี ไปทางทิศตะวันตก บริเวณพิกัด UC576913 ถึงพิกัด UC575935 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-07
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) หน้าโรงสีชุมชน บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบล ดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณโดยเฉลี่ย ยาว 30.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 33.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ซ่อมเฉพาะจุด) โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางไปโรงสีชุมชน บริเวณพิกัด UC581911 ถึงพิกัด UC581911 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-30
  จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ดู 8)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ดู 8)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประชุมแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ (ดู 36)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

นโยบายปราบปรามการทุจริต

ประกาศนโยบาย No Gift Policy (ดู 69)

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy (ดู 77)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ไข้หวัดใหญ่ อันตรายที่ป้องกันได้ (ดู 86)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านดินดำ (ดู 974)

วัดบ้านพยอม (ดู 881)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : [12 มิ.ย. 2567]
  e-plan nacc รอบ 6 เดือน ปี 67 : [11 มิ.ย. 2567]
  e-plan nacc ปี 67 รอบ 6 เดือน : [11 มิ.ย. 2567]
  สถิติการให้บริการ e-service : [11 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 : [30 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : [29 เม.ย. 2567]
  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลดินดำร่วมกับชุมชน : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 2567 : [23 เม.ย. 2567]

        นางประจิน  ปวงสุข  
   นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ 

อัลบั้มภาพกิจกรรม