ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

​ตำบลดินดำ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี บริเวณลำน้ำเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน ในหมู่บ้านมีบ่อดินดำ ซึ่งเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดใช้ปั้นภาชนะ เวลานำไปเผาไฟจะมีกลิ่นหอม จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านดินดำ” และมีลำน้ำชีไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้สมญานามว่าดินดำน้ำชุ่ม เป็นนามของตำบลดินดำตราบเท่าทุกวันนี้
วันที่ : 7 ตุลาคม 63   View : 552