เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในดินดำตำบลดินดำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 10 และบ้านดอนแคน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0019,หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายจากสามแยกไปทางทิศเหนือฟาร์มกุ้งน้องใหม่ บ้านพยอม หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยมีจุดเริ่มต้นจากสามแยกไปทางทิศเหนือฟาร์มกุ้งน้องใหม่ บริเวณพิกัด UC 586893 ถึงบริเวณพิกัด UC 584902 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะแบง หมู่ที่ 13 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 253.00 ตารางเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมข้างวัดไปทางทิศตะวันออก 110.00 เมตร บริเวณพิกัด UC 576875 ถึงบริเวณพิกัด UC 577874 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายจากสถานีสูบน้ำบ้านสะแบงไปทางทิศใต้ บ้านสะแบง หมู่ที่ 13 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยมีจุดเริ่มต้นจากสถานีสูบน้ำไปทางทิศใต้ บริเวณพิกัด UC 567873 ถึงบริเวณพิกัด UC 570865 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะแบง หมู่ที่ 13 ตำบลดินดำ อำเภอ จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 52จุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมไปทางทิศเหนือ 50.00 เมตร บริเวณพิกัด UC 569878 ถึงบริเวณพิกัด UC 569878 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) สายจากท่อเหลี่ยมเชื่อมบ้านน้ำเค็มไปทางทิศตะวันออก บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยมีจุดเริ่มต้นจากท่อเหลี่ยมเชื่อมบ้านน้ำเค็มไปทางทิศตะวันออก บริเวณพิกัด UC 586853 ถึงบริเวณพิกัด UC 591865 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) บ้านค้อน้อย สายจากสามแยกไปบ้านจานทุ่งไปทางทิศตะวันออก บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 216.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยมีจุดเริ่มต้นจากสามแยกไปบ้านจานทุ่งไปทางทิศตะวันออก บริเวณพิกัด UC 620928 ถึงบริเวณพิกัด UC 626922 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 สายจากบ้านผู้ใหญ่ทองใส คูนาเอก ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนขมิ้นจานทุ่ง บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) สายจากสะพานเชื่อมบ้านโนนข่าไปทางทิศเหนือ บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2,16 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 216.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยมีจุดเริ่มต้นจากสะพานเชื่อมบ้านโนนข่าไปทางทิศเหนือ บริเวณพิกัด UC 601862 ถึงบริเวณพิกัด UC 597877 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 สายจากที่นานายเซียงน้อย(โจม) เวียงอินทร์ ไปตามถนนเลียบร่องเรือง บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,00.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7,15 สายจากถนนขมิ้น จานทุ่ง ไปทางทิศเหนือ บ้านขมิ้น หมู่ที่ 7,15 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานโดยเฉลี่ย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือลงหินคลุกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ถนนขมิ้น จานทุ่ง ไปทางทิศเหนือ 500.00 เมตร บริเวณพิกัด UC611916 ถึงบริเวณพิกัด UC 615919 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์ 2 จังหวะ ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์ 2 จังหวะ ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์ 2 จังหวะ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1674 ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 490-56-0032 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักยาน) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0031 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู (สำนักปลัด) จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักยาน) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 490-56-0032 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 490-60-0020 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร และร่องระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 145 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากศาลาประชาคมบ้านพยอม ม.4 บริเวณพิกัด UC593884 ถึง บ้านเลขที่ 74 บริเวณพิกัด UC592884 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบ้านดินดำ บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ถังน้ำใสขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบ้านดินดำ บ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ถังน้ำใสขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ย. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู (กองคลัง) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านสะแบง หมู่ที่ 13 ตำบล ดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.35 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 12 ตรงสามแยก บริเวณพิกัด UC575875 ไปทางทิศตะวันตกระยะทาง 100.00 เมตร ถึงบ้านเลขที่ 47 บริเวณพิกัด UC573875 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพยอม หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากสามแยกบ้านนายไพฑูรย์ จันทะคัด บริเวณพิกัด UC586891 ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 89.00 เมตร ถึง บริเวณพิกัด UC58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร และร่องระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 37.00 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 23 ถึงประตูวัด บริเวณพิกัด UC582858 ถึง บริเวณพิกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566