เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 2

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการให้บริการ e-service   11 มิ.ย. 2567 5
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2566   22 เม.ย. 2567 39
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566   5 เม.ย. 2566 143
สถิติการให้บริการประชาชน   16 มี.ค. 2565 203