เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข่าวรับสมัคร : เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 มิ.ย. 2567 30
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ธุรการ งานป้องกัน 6 มิ.ย. 2567 67
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ งานป้องกันฯ 16 พ.ค. 2567 120
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12 มี.ค. 2567 189
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 13 ก.พ. 2567 366
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 ม.ค. 2567 426
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง 18 ต.ค. 2566 553
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง 15 ส.ค. 2566 795
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 3 มี.ค. 2566 791
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 15 ก.พ. 2566 767
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 ม.ค. 2566 820