เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข่าวรับสมัคร : เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12 มี.ค. 2567 70
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 13 ก.พ. 2567 272
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 ม.ค. 2567 324
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง 18 ต.ค. 2566 400
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง 15 ส.ค. 2566 637
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 3 มี.ค. 2566 671
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 15 ก.พ. 2566 664
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 ม.ค. 2566 694