เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นางประจิน ปวงสุข
นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ
เบอร์โทร : 081-0610458


นายสัมฤทธิ์ นรทีทาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดินดำ
เบอร์โทร : 087-8640884


นายมนตรี วงศรีเทพ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดินดำ
เบอร์โทร : 061-6893086


นายสมบูรณ์ เสถียรเขต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดินดำ
เบอร์โทร : 064-6053255


นายบุญชู ม่วงมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดินดำ
เบอร์โทร : 095-9245547