เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โครงการ “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ... วันที่ 8 มิ.ย. 2567 (ดูู 8)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้..... วันที่ 30 พ.ค. 2567 (ดูู 8)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็ก นักเรียนและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมห..... วันที่ 29 เม.ย. 2567 (ดูู 91)

กิจกรรม "MOI WASTE BANK WEEK

 เทศบาลตำบลดินดำ โดยการนำของ นางประจิน  ปวงสุข  นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ พร้อมผู้บริหาร  หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดินดำ  ได้จัดกิจกรรม "MOI WASTE BANK WEEK - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลดินดำ&n..... วันที่ 20 มี.ค. 2567 (ดูู 93)

ประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหาร ประจำปี 2567

โครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน อำเภอจังหาร ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร ... วันที่ 22 ก.พ. 2567 (ดูู 188)

การขับเคลื่อนแผนปฎิบัตืการ Re x-ray โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

เทศบาลตำบลดินดำ ลงพื้นที่ติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re x-ray โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ... วันที่ 22 ม.ค. 2567 (ดูู 358)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

  การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ สนามเทศบาลตำบลดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 392)

กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ”และ "กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ”และ "กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"... วันที่ 3 ม.ค. 2567 (ดูู 198)

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566

การแข่งขันกีฬาภายใน เทศบาลตำบลดินดำ ประจำปี 2566 ... วันที่ 28 ธ.ค. 2566 (ดูู 4)

ประชุมสามัญประจำปี สภาเด็กและเยาวชน ตำบลดินดำ

ประชุมสามัญประจำปี สภาเด็กและเยาวชน ตำบลดินดำ... วันที่ 22 ธ.ค. 2566 (ดูู 142)

กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวรอง เทศบาลตำบลดินดำ

กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวรอง เทศบาลตำบลดินดำ... วันที่ 13 ก.ย. 2566 (ดูู 180)

โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตร การทำขนต้มมะพร้าวอ่อนใบเตย โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลดินดำ เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตร การทำขนมต้มมะพร้าวอ่อนใบเตย     โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลดินดำ เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 5 ก.ย. 2566 (ดูู 230)

เทศบาลดินดำได้รับเกียรติให้ความรู้จากโรงเรียนหัวนางามเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงครับ

1 กันยายน 2566 เทศบาลดินดำ ได้รับเกียรติให้ความรู้จากโรงเรียนหัวนางามเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงครับ ... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 126)

นางประจิน ปวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ ได้มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

นางประจิน ปวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ ได้มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 176)

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

11 สิงหาคม 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ วัดอรุณธรรมรังสี บ้านสะแบง หมูที่ 13 ตำบลดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 115)

ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย

 ... วันที่ 10 ส.ค. 2566 (ดูู 374)

ทอดเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566

ทอดเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566   4 สิงหาคม 2566 สำนักงานเทศบาลตำบลดินดำ นำโดยท่านนายกประจิน ปวงสุข  พร้อมทีมงานบริหาร และเจ้าหนาที่ พนักงานเทศบาลตำบลดินดำ ร่วมกิจกรรมประเพณีทอดเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม..... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 355)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นขอประชาชน เช่น กลุ่มทอผ้าไหม บ้านค้อน้อย กลุ่มผลิดข้าวเกียบว่าว กลุ่มแม่บ้านทำไม้กวาดดอกหญ้า การเลี้ยงด้วงสาคู การทำเตา... วันที่ 18 ก.ค. 2566 (ดูู 10)

ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  วันที่ 29 มิย. 2566 เวลา 13.30 น.  ประชุมคับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับตำบล และทำ MOU ร่วมกับ หน่วยงานราชภายในตำบล  ณ ห้องประชุมเทศบาล  โดยประทานที่ประชุม นายทินกร ขันแก้ว  นายอำเภอจังหาร ท้องถิ่นอำเภอจังหาร  นายกเทศบ..... วันที่ 29 มิ.ย. 2566 (ดูู 442)

สนามกีฬา-สนามออกกำลังกาย

สนามกีฬาออกกำลังกายสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่... วันที่ 8 พ.ค. 2566 (ดูู 4)