เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวรอง เทศบาลตำบลดินดำ

กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวรอง เทศบาลตำบลดินดำ... วันที่ 13 ก.ย. 2566 (ดูู 34)

โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตร การทำขนต้มมะพร้าวอ่อนใบเตย โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลดินดำ เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตร การทำขนมต้มมะพร้าวอ่อนใบเตย     โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลดินดำ เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 5 ก.ย. 2566 (ดูู 32)

เทศบาลดินดำได้รับเกียรติให้ความรู้จากโรงเรียนหัวนางามเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงครับ

1 กันยายน 2566 เทศบาลดินดำ ได้รับเกียรติให้ความรู้จากโรงเรียนหัวนางามเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงครับ ... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 25)

นางประจิน ปวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ ได้มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

นางประจิน ปวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ ได้มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 21)

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

11 สิงหาคม 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ วัดอรุณธรรมรังสี บ้านสะแบง หมูที่ 13 ตำบลดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 17)

ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย

 ... วันที่ 10 ส.ค. 2566 (ดูู 255)

ทอดเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566

ทอดเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566   4 สิงหาคม 2566 สำนักงานเทศบาลตำบลดินดำ นำโดยท่านนายกประจิน ปวงสุข  พร้อมทีมงานบริหาร และเจ้าหนาที่ พนักงานเทศบาลตำบลดินดำ ร่วมกิจกรรมประเพณีทอดเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม..... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 249)

ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  วันที่ 29 มิย. 2566 เวลา 13.30 น.  ประชุมคับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับตำบล และทำ MOU ร่วมกับ หน่วยงานราชภายในตำบล  ณ ห้องประชุมเทศบาล  โดยประทานที่ประชุม นายทินกร ขันแก้ว  นายอำเภอจังหาร ท้องถิ่นอำเภอจังหาร  นายกเทศบ..... วันที่ 29 มิ.ย. 2566 (ดูู 334)

รูปงานกิจการสภาเทศบาลตำบลดินดำ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดินดำ   ... วันที่ 14 ก.พ. 2566 (ดูู 245)

บรรยากาศรอตรวจรับงานจ้าง ลงหินคลุก

บรรยากาศรอตรวจรับงานจ้าง ลงหินคลุก - - - - - - ใคร เส้นไหน ดูกันเอาเอง - - - - -  ... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 336)

ท่าน สว.รณวฤทธิ์ ตรวจถนนบ้านเลิงคาชำรุด

ตรวจพื้นที่ถนนชำรุดบ้านเลิงคา ... วันที่ 23 ม.ค. 2566 (ดูู 101)

ติดตั้งราวกั้นป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บ้านค้อน้อย

ติดตั้งราวกั้นป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บ้านค้อน้อย ... วันที่ 10 ม.ค. 2566 (ดูู 92)

ทต.ดินดำ ช่วยดูแลถนนพนังกั้นน้ำ ขมิ้น-คุยค้อ ชำรุด

ทต.ดินดำ ช่วยดูแลถนนพนังกั้นน้ำ ขมิ้น-คุยค้อ ชำรุด... วันที่ 5 ม.ค. 2566 (ดูู 73)

สภาพถนนทางเข้าบ้านเลิงคาขาด

ถนนเลิงคาขาด  ... วันที่ 2 พ.ย. 2565 (ดูู 116)

น้ำท่วมตำบลดินดำ ปี 65

รับมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย จาก อบจ.ร้อยเอ็ด บริษัท ซีพี และ ซีพีเอฟ... วันที่ 27 ต.ค. 2565 (ดูู 121)

ทอดเทียนพรรษา บ้านสะแบง

กิจกรรมทอดเทียนพรรษา วัดบ้านสะแบง วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลดินดำ โดยท่านนายกเทศมนตรีประจิน ปวงสุข ท่านสัมฤทธิ์ นรทีทาน ท่านมนตรี วงศรีเทพ รองนายกเทศมนตรี ท่านบุญชู ม่วงมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบล ทอดถวายเทียนพรรษาที่วัดบ้านสะแบง ซึ่งได้รับการต้อนรับจากวัดบ้านสะแ..... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 354)

ถวายเทียนพรรษา 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลดินดำ โดยการนำของท่านนายกประจิน ปวงสุข ท่านรองนายกมนตรี วงศรีเทศ  พร้อมด้วย สท. ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลดินดำ ร่วมทอดถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านขมิ้น ซึ่งการทำบุญถวายเทียนในครั้งนี้ กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลดินดำเป็นเจ้าภาพ และได้รับการต้อนรับ จากชาวบ..... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 153)

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ     เทศบาลตำบลดินดำ โดยการสนับสนุนของท่านนายกเทศมนตรี เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดี แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ลดภาวะอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบริการประชาชนในอนาคต จึงจัดกิจกรรมออกกำลังการเพื่อสุขภาพขึ้น ซึ่งใช้เวลาในช่วงใกล้เลิกงาน..... วันที่ 27 ม.ค. 2565 (ดูู 528)

ตลาดสดเทศบาลตำบลดินดำ

กิจกรรมทดลองตลาดสดเทศบาลตำบลดินดำ กิจกรรมตลาดสดเทศบาลตำบลดินดำ โดยนโยบายท่านนายกประจิน ปวงสุข ที่ต้องการให้พนักงานเทศบาลและประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงได้นำสินค้า อาหาร พืชผัก มาจำหน่าย เพื่อกระจายรายได้และเสริมสร้างรายได้ในยุคการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ... วันที่ 21 ม.ค. 2565 (ดูู 493)

ซ่อมแซมท่อสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ

ซ่อมแซมท่อสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ... วันที่ 13 ม.ค. 2565 (ดูู 226)