อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

สภาพถนนทางเข้าบ้านเลิงคาขาด

ถนนเลิงคาขาด  ... วันที่ 2 พ.ย. 2565 (ดูู 7)

น้ำท่วมตำบลดินดำ ปี 65

รับมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย จาก อบจ.ร้อยเอ็ด บริษัท ซีพี และ ซีพีเอฟ... วันที่ 27 ต.ค. 2565 (ดูู 14)

ทอดเทียนพรรษา บ้านสะแบง

กิจกรรมทอดเทียนพรรษา วัดบ้านสะแบง วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลดินดำ โดยท่านนายกเทศมนตรีประจิน ปวงสุข ท่านสัมฤทธิ์ นรทีทาน ท่านมนตรี วงศรีเทพ รองนายกเทศมนตรี ท่านบุญชู ม่วงมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบล ทอดถวายเทียนพรรษาที่วัดบ้านสะแบง ซึ่งได้รับการต้อนรับจากวัดบ้านสะแ..... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 105)

ถวายเทียนพรรษา 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลดินดำ โดยการนำของท่านนายกประจิน ปวงสุข ท่านรองนายกมนตรี วงศรีเทศ  พร้อมด้วย สท. ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลดินดำ ร่วมทอดถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านขมิ้น ซึ่งการทำบุญถวายเทียนในครั้งนี้ กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลดินดำเป็นเจ้าภาพ และได้รับการต้อนรับ จากชาวบ..... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 44)

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ     เทศบาลตำบลดินดำ โดยการสนับสนุนของท่านนายกเทศมนตรี เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดี แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ลดภาวะอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบริการประชาชนในอนาคต จึงจัดกิจกรรมออกกำลังการเพื่อสุขภาพขึ้น ซึ่งใช้เวลาในช่วงใกล้เลิกงาน..... วันที่ 27 ม.ค. 2565 (ดูู 402)

ตลาดสดเทศบาลตำบลดินดำ

กิจกรรมทดลองตลาดสดเทศบาลตำบลดินดำ กิจกรรมตลาดสดเทศบาลตำบลดินดำ โดยนโยบายท่านนายกประจิน ปวงสุข ที่ต้องการให้พนักงานเทศบาลและประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงได้นำสินค้า อาหาร พืชผัก มาจำหน่าย เพื่อกระจายรายได้และเสริมสร้างรายได้ในยุคการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ... วันที่ 21 ม.ค. 2565 (ดูู 388)

ซ่อมแซมท่อสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ

ซ่อมแซมท่อสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ... วันที่ 13 ม.ค. 2565 (ดูู 104)

ประชุมยกระดับผลการประเมิน ITA อำเภอจังหาร

ประชุมยกระดับผลการประเมิน ITA อำเภอจังหาร โดยท่านธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านวีระ ศรีทำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช. เดินทางมาชี้แนะแนวทางการบันทึกข้อมูล IIT , EIT และ OIT โดยท่านวิไล บุญพรม ท้องถิ่นอำเภ..... วันที่ 11 ม.ค. 2565 (ดูู 86)

อบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตเชิงรุก

อบรมให้ความรู้การป้องกันทุจริตเชิงรุก โดย ปปช. ร้อยเอ็ด... วันที่ 22 ธ.ค. 2564 (ดูู 87)

รับมอบสิ่งของจากตำรวจกิจอาสากองสอบสวนกลาง

ท่านสัมฤทธิ์ นรทีทาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดินดำ รับมอบสิ่งของจากจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง กองปราบปราม... วันที่ 8 พ.ย. 2564 (ดูู 88)

ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทำบุญขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินดำ... วันที่ 28 ต.ค. 2564 (ดูู 118)

รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก กฟภ.

รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก กฟภ.... วันที่ 21 ต.ค. 2564 (ดูู 97)

รับมอบสิ่งของยังชีพจาก กศน.จังหาร

รับมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จาก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอจังหาร... วันที่ 20 ต.ค. 2564 (ดูู 103)

สภาพที่นาน้ำท่วมตำบลดินดำ

สภาพที่นาน้ำท่วมตำบลดินดำ... วันที่ 18 ต.ค. 2564 (ดูู 81)

ผู้ว่าฯ และเหล่ากาชาดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมศูนย์อพยพน้ำท่วมดินดำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเหล่ากาชาตออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตำบลดินดำ... วันที่ 18 ต.ค. 2564 (ดูู 86)

ผู้ว่าฯ ตรวจสภาพลำน้ำชีดินดำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสภาพลำน้ำชีเพื่อศึกษาและหาทางป้องกันการเกิดน้ำท่วม... วันที่ 2 ต.ค. 2564 (ดูู 121)