เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวัชระพล ชนโนราช
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาววรรณวิสา แหลมกีก่ำ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 084-6868014


นายธวัชชัย โสมาเกตุ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เบอร์โทร : 081-0591777


นายกุศล แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 083-9012194


นางสาวอภิญญา แน่นอุดร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายปิยะ วิสุงเร
คนงานทั่วไป


นายอนิรุจ สีหามาตย์
ผู้ช่วยงานกองช่าง