เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   13 มิ.ย. 2565 336
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉนับเพิ่มเติม 2564   10 มี.ค. 2565 182
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565   11 ม.ค. 2565 168
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 ปี 63 ฉบับพิมพ์ ปรับปรุง   1 ต.ค. 2563 367
แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 ปรับปรุง ปี 62   1 ต.ค. 2562 326