เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

วัดบ้านดินดำ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: วัดบ้านดินดำ

วัดบ้านดินดำ
ภาพจิตรกรรม มหาเวสสันดร กัณฑ์ทศพร

ภาพจิตรกรรม มหาเวสสันดร กัณฑ์ หิมพานต์

ภาพจิตรกรรม มหาเวสสันดร กัณฑ์ วรรณประเวศ

ภาพจิตรกรรม มหาเวสสันดร กัณฑ์ชูชก

ภาพจิตรกรรม มหาเวสสันดร กัณฑ์จุลพล

ภาพจิตรกรรม มหาเวสสันดร กัณฑ์มหาพน

ภาพจิตรกรรม มหาเวสสันดร กัณฑ์กุมาร

ภาพจิตรกรรม มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี

ศาลเจ้าแม่หลาวทอง

เรือเจ้าแม่หลาวทอง


หลวงปู่โคตร

ตะเคียนร้อยปี 
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565   View : 928