เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

องค์กรแห่งการเรียนรู้ : เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อองค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ ผู้ชม
ไข้หวัดใหญ่ อันตรายที่ป้องกันได้

ไข้หวัดใหญ่ อันตรายที่สามารถป้องกันได้ https://www.praram9.com/influenza/ อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ด.....

10 มี.ค. 2567 38