เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567   24 ต.ค. 2566 26
แผนจัดหาพัสดุ ปี 66   23 มี.ค. 2566 125
แผนจัดหาพัสดุ ปี 65   21 เม.ย. 2565 224