เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนจัดหาพัสดุ ปี 66   23 มี.ค. 2566 75
แผนจัดหาพัสดุ ปี 65   21 เม.ย. 2565 156