เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 65   6 ธ.ค. 2566 285
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 65   6 พ.ย. 2566 279
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 66   5 เม.ย. 2566 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กพ-มีค 66   4 เม.ย. 2566 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 66   7 มี.ค. 2566 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 66   6 มี.ค. 2566 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 65   6 ม.ค. 2566 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน   21 เม.ย. 2565 133