เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 2567   23 เม.ย. 2567 61
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566   1 มี.ค. 2567 34
ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67   21 ก.พ. 2567 37
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   10 เม.ย. 2566 210
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564   28 ธ.ค. 2564 177