เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2566   29 เม.ย. 2567 25
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565   10 เม.ย. 2566 111
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   22 เม.ย. 2565 197