เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   22 เม.ย. 2567 22
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2566   27 มี.ค. 2566 85