เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566   8 พ.ค. 2566 492
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 เม.ย. 2566 108
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   21 เม.ย. 2565 169