เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 13

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566   8 พ.ค. 2566 347
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 เม.ย. 2566 78
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   21 เม.ย. 2565 143