เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต ดินดำ ปี 66 รอบ 6 เดือน   19 เม.ย. 2566 136
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและใช้งบประมาณ ไตรมาส 2   11 เม.ย. 2566 109
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลดินดำ รอบ 6 เดือน   11 เม.ย. 2565 164