เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานความก้าวหน้าของแผนดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566)   17 มี.ค. 2566 139
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   14 มี.ค. 2566 101
ผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   19 เม.ย. 2565 152