เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566   29 เม.ย. 2567 14
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้   15 มี.ค. 2567 160
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   19 เม.ย. 2566 353
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   19 เม.ย. 2565 166
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   13 เม.ย. 2565 148
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1   13 เม.ย. 2565 150
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564   5 ม.ค. 2565 174