เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งสภายในหน่วยงาน   7 เม.ย. 2566 70
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันกการทุจริต   7 เม.ย. 2566 83
คู่มือการดำเนินการร้องเรียนการทุจริต   19 เม.ย. 2565 138