เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

แผนการอัตรากำลัง/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

แผนการอัตรากำลัง/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 67 - 69   18 มี.ค. 2567 59
แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลดินดำ พ.ศ. 2564-2566   28 ม.ค. 2565 183