เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 4

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศนโยบาย No Gift Policy   4 ม.ค. 2566 124
ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ เรื่องเจตจำนงดำรงความโปร่งใส   11 มี.ค. 2564 282