เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   29 เม.ย. 2567 14
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น   4 มี.ค. 2567 62
รายงานของผู้สอบบัญชีทางการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566   21 ธ.ค. 2566 313
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565   26 เม.ย. 2566 343
แนวทางการกำกับติดตามนำไปสู่การปฏิบัติ   1 ก.พ. 2566 101
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   31 ม.ค. 2566 122
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   18 ม.ค. 2566 101
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   11 ม.ค. 2565 194
รายงานผลการประเมิน ITA เทศบาลตำบลดินดำ   4 ส.ค. 2564 260