เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลดินดำร่วมกับชุมชน   29 เม.ย. 2567 52
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานเทศบาลตำบลดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2564   9 มี.ค. 2565 230