เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ประกาศกิจการสภา


ออนไลน์ : 11

ประกาศกิจการสภา วันที่ โหลด
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566   30 พ.ย. 2566 266
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566   24 ก.ค. 2566 364
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   15 ก.พ. 2566 82
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   27 ธ.ค. 2565 80
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3   2 ธ.ค. 2565 78
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2565   29 พ.ย. 2565 80
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   18 พ.ย. 2565 75
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   3 พ.ย. 2565 118
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   25 ต.ค. 2565 113
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   20 ต.ค. 2565 82
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   19 ต.ค. 2565 82
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   22 ก.ย. 2565 83
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   19 ก.ย. 2565 73
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   12 ก.ย. 2565 97
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   7 ก.ย. 2565 75
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   19 ส.ค. 2565 77
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   15 ส.ค. 2565 85
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   1 ส.ค. 2565 77
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   27 พ.ค. 2565 89
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   29 เม.ย. 2565 87
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   25 มี.ค. 2565 85
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   7 มี.ค. 2565 87
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   7 มี.ค. 2565 73
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2565 ครั้งที่1   2 มี.ค. 2565 84
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   2 มี.ค. 2565 76
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   1 ก.พ. 2565 95
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดินดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   31 ม.ค. 2565 80