เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

การขับเคลื่อนแผนปฎิบัตืการ Re x-ray โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


ออนไลน์ : 4

Gallery :: การขับเคลื่อนแผนปฎิบัตืการ Re x-ray โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
เทศบาลตำบลดินดำ ลงพื้นที่ติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re x-ray
โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
วันที่ : 22 มกราคม 2567   View : 258