กองช่าง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายเจนวิทย์ สิริวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 081-7089545


นายวัชระพล ชนโนราช
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 064-2086535


นางสาววรรณวิสา แหลมกีก่ำ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 084-6868014


นายธวิชชัย โสมาเกตุ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เบอร์โทร : 081-0591777


นายกุศล แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 083-9012194


นายปิยะ วิสุงเร
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 083-8107506