เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กองช่าง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


-
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : -


นายวัชระพล ชนโนราช
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 064-2086535


นางสาววรรณวิสา แหลมกีก่ำ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 084-6868014


นายธวิชชัย โสมาเกตุ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เบอร์โทร : 081-0591777


นายกุศล แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 083-9012194


นายปิยะ วิสุงเร
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 083-810750


นายอนุรุทธิ์ สีหามาตย์
ผู้ช่วยงานกองช่าง
เบอร์โทร : -