เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ประชุมแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชุมแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นางประจิน  ปวงสุข ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ เป็นประธานในพิธีในการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงพนักงานเทศบาลทุกประเภท ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแนะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ : 8 มกราคม 2567   View : 15