เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ ผู้ชม
ประชุมแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นางประจิน  ปวงสุข ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดิ.....

8 ม.ค. 2567 36