เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement e-GP) เทศบาลตำบลดินดำ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: รายงานการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement e-GP) เทศบาลตำบลดินดำ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement  e-GP)  เทศบาลตำบลดินดำ

            ด้วยเทศบาลตำบลดินดำ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบ e-GP ในรอบที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจใคร่รู้ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดินดำ
เปิดไฟล์
โพสโดย : รัสมี   วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566   View : 669
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :