เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการทุจริตคอร์รัปชั่น


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการทุจริตคอร์รัปชั่น

การประกาศเจตนารมณ์สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
เทศบาลตำบลดินดำ
 
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลดินดำ โดยนายกเทศมนตรี นางประจิน  ปวงสุข พร้อมรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1 นายสัมฤทธิ์ นรทีทาน และรองนายกเทศมนตรีคนที่ 2 นายมนตรี วงศรีเทพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมพนักงานและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลดินดำ ประกาศเจตนารมณ์การสร้างวัฒนธรรม “การไม่ให้และไม่รับของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่” พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลดินดำได้นำนโยบายนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
โพสโดย : รัสมี   วันที่ : 16 มกราคม 2566   View : 681
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :