เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

กิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริต
เทศบาลตำบลดินดำ
 
วันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลดินดำ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีท่านนายอำเภอจังหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยในโครงการนี้ได้มีกิจกรรมบู๊ทให้ความรู้ในเรื่องของผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลเสียของการให้และรับของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่ (No Gift Policy)โครงการนี้มีเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอันมาก มีผู้เข้าร่วมงานในมากกว่า 500 คน

โพสโดย : รัสมี   วันที่ : 16 มกราคม 2566   View : 342
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :