เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง

(ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง)

 
เปิดไฟล์
โพสโดย : รัสมี   วันที่ : 18 ตุลาคม 2566   View : 45
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :